กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่งที่ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
รับนักเรียน แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายนักเรียน pdf 2019-05-01 ดาวน์โหลด
งานรับนักเรียน แบบฟอร์มแบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน pdf 2019-05-01 ดาวน์โหลด
งาน IS01 เอกสารประกอบการสอนวิชาIS pdf 2021-06-14 ดาวน์โหลด
Toschool.in01 คู่มือการใช้งาน toschool.in ส่วนของ ครูผู้สอน pdf 2021-06-14 ดาวน์โหลด
Toschool.in02 คู่มือการใช้งาน toschool.in ส่วนของ ครูวิชาการ pdf 2021-06-14 ดาวน์โหลด
Toschool.in03 วิธีเข้าใช้งาน Toschoo (สำหรับผู้ปกครอง) pdf 2021-11-09 ดาวน์โหลด
Toschool.in04 วิธีเข้าใช้งาน Toschoo (สำหรับนักเรียน) pdf 2021-11-09 ดาวน์โหลด
งานวิจัย 2567 แบบประเมินวิจัย pdf 2024-05-08 ดาวน์โหลด
งานแผน 2567 ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 1.2567 pdf 2567-05-08 ดาวน์โหลด