กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ประกาศแจ้งจากงานวัดผล การสอบแก้ 0 ร มส ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ : ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 05:07:27

ประกาศแจ้งจากงานวัดผล การสอบแก้ 0 ร มส ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ