ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMP ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMP ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMP ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ : 2022-03-10 12:13:14
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 36 คน เป็นนักเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMP ประจำปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง! ผู้ที่มีรายชื่อ 36 คน ขอให้ยืนยันสิทธิผ่านระบบ ผ่านในวันที่ 10 มีนาคม 2565 หากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์
ตรวจสอบรายชื่อ ISMP ม.1
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 36 คน เป็นนักเรียน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ ISMP ประจำปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง! ผู้ที่มีรายชื่อ 36 คน ขอให้ยืนยันสิทธิผ่านระบบ ผ่านในวันที่ 10 มีนาคม 2565 หากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์
ตรวจสอบรายชื่อ ISMP ม.4