? ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ?❤️ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565
? ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ?❤️
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565

? ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ?❤️ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565

โพสเมื่อ : 2022-03-16 13:12:22
? ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ?❤️
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565
?ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขห้องสอบได้ที่ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ?
?ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามแนวทางการเข้าสอบอย่างเคร่งครัดและมาสอบตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด