เฟสบุ๊คเพจกลุ่มบริหารวิชาการ แชทกับน้องดาต้าผู้ช่วยออนไลน์

นายวุฒิไกร คำแฝง

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี

เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน

นางกรรณิการ์ สิทธิศักดิ์

เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน