ระบบรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565,
สมัครแผนการเรียนปกติ 9 - 13 มีนาคม 2565

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬ ❤

สมัครนักเรียนใหม่ที่นี่
...