กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ระบบจัดการฐานข้อมูลนักเรียน

แจ้งให้ทราบ! นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2564 ให้ยืนยันข้อมูลก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (20.00 น.) หากมีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ติดต่อ แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านช่องท่างเว็บไซต์ หรือ แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านเฟซบุ๊กเพจกลุ่มบริหารวิชาการ

ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน

Student Information Management