สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 18 สิงหาคม 2564 เวลา 12:39:16

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

พบกับนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และกิจกรรมต่างๆ

นิทรรศการออนไลน์

https://scitech.ppkvichakan.com/index.html

- การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรียูส 2564 (Reuse Fashion Designer 2021)

- การประกวด TIKTOK PPK CREATIVE IDEA 2021

- ประกวดภาพถ่าย สร้างสรรค์ บนหลักการทางวิทยาศาสตร์

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ