ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2565 On-Site 100% โพสต์เมื่อ : 9 พฤษภาคม 2565

 ประกาศตารางเรียน ตารางสอน On-Site 100% นักเรียนและครูสามารถ download ตารางเรียนต

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 โพสต์เมื่อ : 9 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 

อ่าน

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โพสต์เมื่อ : 17 กุมภาพันธ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินรั

อ่านเพิ่มเติม

การสอบ NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์เมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 เ

การสอบ NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึ

อ่านเพิ่มเติม

1   2   3   4       หน้าถัดไป