กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ข้อมูลติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

สายตรงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

สอง บวก สอง เท่ากับ
(ตอบเป็นตัวอักษร)

ข้อมูลติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

ที่อยู่: กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม, 45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

เบอร์โทรศัพท์: 042 481 124