การสอบ NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมวดหมู่ : ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11:47:27

การสอบ NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสอบ NETSAT (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://netsat.kku.ac.th/ 

 

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ