ขอเชิญชวน คุณครูอบรม "หลักสูตรการป้องกันและการยุติการล้อแกล้ง รังแกในโรงเรียนและโลกไซเบอร์"

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 18 มกราคม 2565 เวลา 13:58:18

ขอเชิญชวน คุณครูอบรม "หลักสูตรการป้องกันและการยุติการล้อแกล้ง รังแกในโรงเรียนและโลกไซเบอร์"

ขอเชิญชวน คุณครูอบรม "หลักสูตรการป้องกันและการยุติการล้อแกล้ง รังแกในโรงเรียนและโลกไซเบอร์"

สามารถได้รับเกียรติบัตรหลังจากสำเร็จหลักสูตร 
https://teacher.thaistopbully.org/main

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ