ปฏิทินรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ : ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:01:58

ปฏิทินรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โปรดติดตามช่องทางการรับสมัครออนไลน์ผ่านช่องทาง
@เว็บไซต์โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
@เฟสบุ๊คโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
@เพจกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ โทร : 089-2747594
นางสาวละเอียด วงภูมิเมือง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ โทร : 084-7890527
นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี หัวหน้างานรับนักเรียน โทร : 090-3737315

4
4
4
4
4
4
4

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ