ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565

หมวดหมู่ : ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 16 มีนาคม 2565 เวลา 13:17:10

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565
ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขห้องสอบได้ที่ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามแนวทางการเข้าสอบอย่างเคร่งครัดและมาสอบตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ