ประกาศตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2565 On-Site 100%

หมวดหมู่ : ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:49:24

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2565 On-Site 100%

 ประกาศตารางเรียน ตารางสอน On-Site 100% นักเรียนและครูสามารถ download ตารางเรียนตารางสอนผ่านทางเว็บไซต์

 https://ppkvichakan.com/class-schedule 

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ