กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ : ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 29 มกราคม 2566 เวลา 10:35:06

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
ห้องเรียนพิเศษ (ISMP) รับสมัครวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566
ห้องเรียนปกติ รับสมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องเรียนปกติ

https://drive.google.com/file/d/1pMV1jqn3QMYduCrlAJfq3USOMm5jM2eX/view?usp=drivesdk


ห้องเรียนพิเศษ  https://drive.google.com/file/d/1DrLE6nSRChfh7ZsJrJTKpjrqRQ7WtUHO/view?usp=drivesdk

สมัครได้ที่

https://ppkvichakan.com/std66/

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ