กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แบบ ม.3 เลื่อนชั้น) ปีการศึกษา 2567

หมวดหมู่ : ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 17 มกราคม 2567 เวลา 06:02:03

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แบบ ม.3 เลื่อนชั้น) ปีการศึกษา 2567

????????ประกาศ ???? ????????????????

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แบบ ม.3 เลื่อนชั้น)

ปีการศึกษา 2567

สมัครผ่าน QR Code หรือทาง https://ppkvichakan.com/std67/

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ของปีการศึกษา 2566

Image placeholder

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มบริหารวิชาการมุ่งพัฒนาวิชาการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0

ผู้ดูแลระบบ กลุ่มบริหารวิชาการ