กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

งานแนะแนว

นักเรียนเข้ามหาลัยปี ปีการศึกษา 2564


นักเรียนเข้ามหาลัยปี ปีการศึกษา 2563