ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารวิชาการ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 โพสต์เมื่อ : 18 สิงหาคม 2564

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

พบกับนิทรรศการสัปดา

อ่านเพิ่มเติม

การเรียนการสอนผ่านระบบ Online และ On-Demend ระหว่างวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 โพสต์เมื่อ : 1 สิงหาคม 2564

ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องกำหนดการจัดรูปแบบการเรียนการสอนผ

อ่านเพิ่มเติม